Cennik konsultacji

konsultacja psychologiczna – 100 zł

Cennik psychoterapii
psychoterapia indywidualna 100 zł za 50 minutową sesję
terapia par i małżeństw   150 zł za 70 minutową sesję (1 terapeuta)

terapia par i małżeństw 200 zł za 70minutową sesję (2 terapeutów)
diagnoza dziecka  200-800 zł
diagnoza dorosłego 200-800  zł
wystawienie opinii – 150 zł
obserwacja dziecka w żłobku / przedszkolu wraz z opisem – 250 zł + koszty dojazdu jeżeli placówka znajduje się poza Trójmiastem
wizyta domowa 200 zł + koszty dojazdu poza Trójmiasto

Cennik zajęć pedagogicznych dla dzieci

terapia dysleksji / dysgrafii / dyskalkulii – 50-70 zł za 60 minutową terapię (cena zależna od częstotliwości terapii)

nauka czytania / pisania – 45 zł za 60 minutową terapię